Monitorització d'obres

Creació d’ortomosaics georeferenciats, DSM, DTM i núvols de punts.

Monitoritza una obra de construcció sobre una base setmanal o fins i tot diària per analitzar els resultats a través del temps per supervisar els contractistes i els avenços de la construcció.

Mesurar punts, línies, superfícies i volums directament en el programari i anotar els objectes vectorials per importar-los a la perfecció en el seu paquet existent de programari de CAD o GIS.

+ info

Mapeig i Modelatge 3D

Noves solucions de mapeig i modelatge per crear ortomosaicos.

Producció de mapes i models topogràfics assequibles per a jardineria, camps de golf..

Els productes obtinguts també són útils per als arqueòlegs: en la identificació d’elements arqueològics als esforços d’investigació i conservació directes, així com la generació de dades completes SIG topogràfica per donar suport a topografia arqueològica i les fases posteriors de l’excavació.

+ info

Agricultura de Precisió

La localització i quantificació de les zones sensibles als camps, horts i vinyes és ara possible amb una varietat d’índexs que es poden crear automàticament.

Adquirir imatges multiespectrals amb drons i convertir-les en mapes d’índex com NDVIs, DVIs, SAVI a l’abast de tothom.

+ info